SPX

Analyse S&P500 21 november 2019

De S&P500 is nu drie dagen achter elkaar lager gesloten waardoor de RSI vandaag onder de 70 sluit. De index is nu technisch niet meer overbought. De MACD is precies weer op het punt (44.75) waar de vorige major top ook werdt gevormd, maar er is nog geen major support gebroken en dus is nog geen bevestiging van een al dan niet tijdelijke top.
In het primaire scenario kijk ik nu uit naar een wave-4 met initieel koersdoel de range [2954.13]-[2930.50], de top van 1 mei Minute {i} tot aan de 50% retrace van Minute {iii}. Een close onder [3061.29] is nodig voor een indicatie dat de koers aan Minute {iv} is begonnen.
Op de intraday grafiek label ik een mogelijk pad voor een reversal vanaf de top van afgelopen dinsdag op [3127.64].

Analyse S&P500 19 november 2019

Vandaag laat ik de lange termijn grafiek zien van de S&P500, te weten de maandgrafiek vanaf de top in 2000, en de weekgrafiek vanaf de low in 2009. Aan de hand van deze grafieken kan een analyse worden gemaakt van het te verwachten koersverloop in de komende maanden.
Op de maandgrafiek van de S&P500 label ik de top van maart 2000 als Cycle wave III, gevolgd door FLAT correctie wave-4, waarbij de tussenliggende Primary {B} een nieuwe spike high maakte in oktober 2007, vlak voor de ‘Financiële Crisis’ van 2008.
De low van maart 2009 label ik als Cycle IV en sindsdien is de index bezig met Cycle V. Het koersdoel voor Cycle V ligt tussen 4000 en 4540.
De top van Primary {3} label ik op de high van September 2018, en de index heeft daar de 138.2% Fibonacci extensie bereikt van de impuls vanaf de low van 2009. Deze impuls voor Primary {3} heeft nog ruimte door te stijgen tot aan de 161.8% Fibonacci extensie op [3448.36] zolang de index boven de low van december 2018 op [2346.58] beweegt, hier gelabeld als Intermediate (A). Een voorlopig koersdoel voor Primary {4} in deze wavecount is de 23.6% retrace van Primary {3} op [2319.05]. Dit koersdoel werdt in december vorig jaar net niet gehaald. Een tweede, lager gelegen koersdoel is de 38.2% retrace op [2002.09]. Hierbij merk ik op dat Cycle wave IV in 2009 slechts een spike low maakte tussen de 23.6% 3en 38.2%, en het zou weer kunnen gebeuren bij deze Primary {4}. In dat geval zou de index steun kunnen vinden op de 100% Fibonacci extensie op [2209.18].

Analyse S&P500 18 november 2019

De S&P steeg afgelopen vrijdag boven [3110.52] en daarmee werd het b-wave scenario ongeldig, zoals al aangekondigd in de vorige update van 12 november. Het Ending Diagonal scenario wat ik al een tijd volg als Alt2 wordt daarmee het meest waarschijnlijke patroon, en dat betekent dat de koers de komende maanden nog veel overlap kan laten zien met per saldo weinig voortgang omhoog/omlaag.
Op de daggrafiek heb ik dit scenario ingetekend. De uitbraak in de RSI boven de top van juli bevestigd dat er hier sprake is van een wave-3, en de koers heeft nog ruimte tot aan de range [3146.08]-[3169.07] totdat het koersdoel voor Minute {iii} is bereikt. Daarna moet een wave-4 volgen die overlap moet hebben met de top van Minute {i} op [2954.13].

Analyse S&P500 12 november 2019

In het primaire scenario van de S&P500 is het momenteel wachten op het eerste signaal dat een top is gemaakt. Hiervoor is een close nodig onder [3065.89]. Op de daggrafiek is weinig veranderd, zie hiervoor de update van gisteren.
Op de uurgrafiek kwam vandaag de nieuwe high die ik gister al verwachtte in het oranje scenario. De top van vandaag was [3102.61], en daarna keerde de koers vlot om. Was dit het dan voor de bulls ? Zoals gezegd moet de index eerst sluiten onder [3065.89]. Op dit niveau ligt tevens steun in de vorm van oranje alt (4) voor nog een nieuwe high.
Daalt de koers, liefst met een impuls, onder het gap van 31 oktober op [3037.56] dan is dat de bevestiging van op z’n minst een tijdelijke top. Tot die tijd heeft de index steun op blijft de outlook hoger naar [3105.30].
Overigens, op de daggrafiek ligt op [3110.52] het punt waar in het primaire scenario Minute {b} gelijk is aan 138.2% maal Minute {a}. Stijgt de koers daarboven dan wordt het b-wave scenario ongeldig.

Analyse S&P500 11 november 2019

Sinds de vorige update van de S&P500 op 4 november (close [3078.27]) is de koers niet veel opgeschoten, zowel omhoog als naar beneden. Bij een reversal moet de koers ter bevestiging vlot omkeren. Zolang de koers net onder de top blijft ‘hangen’ is dat een teken dat het sentiment nog niet is gedraaid en dat nieuwe highs in het verschiet liggen. Dit geldt dus ook voor de SPX. Zolang de koers boven de low van vorige week beweegt blijft de outlook hoger naar [3108.01]. Een daling onder [3065.89] is een eerste indicatie van een mogelijke correctie.