Analyse S&P500 13 mei 2020

Vandaag een update van de S&P500, want de index is op een belangrijk keerpunt aangekomen.
Op 29 april werd een (voorlopige) top gezet in de SPX en daarna ging het per saldo zijwaarts. Met de daling van vandaag is de koers terug op het belangrijke steunniveau 2800. De ontwikkeling van het wave patroon op de korte termijn zal een belangrijke indicatie zijn voor de komende maanden.

Het koersdoel voor Intermediate (B) lag tussen de 50% en 61.8% retrace van Intermediate (A), respectievelijk [2727.20] en [2871.66]. Qua prijs zou Intermediate (B) nu dus compleet kunnen worden gelabeld, echter qua tijd ging het allemaal wel heel erg snel. Als de index inderdaad met een wave-4 correctie bezig is dan is er nog veel meer tijd nodig. In het primaire scenario op de weekgrafiek ligt het koersdoel voor Primary {4} tussen de 38.2% retrace [2136.69] en de 100% Fibonacci extensie [1849.32] van Primary {3}, aangegeven met de rechthoek.

SPX Weekgrafiek


Op de daggrafiek (hieronder) is de daling van de top in februari naar de low in maart als een abc correctie te labelen, waarbij Minor C op [2221.25] een lengte heeft van 200% maal Minor A. De spike low ligt er iets onder op [2191.86] en de close er net boven. Let op de divergentie in de RSI tussen de low van Minor A en Minor C. Ik label deze daling als Intermediate (A) van Primary {4}. De stijging tot aan de high van 31 maart leek aanvankelijk te gaan ontwikkelen als een wave-4, maar na de bullish candle op 6 april was duidelijk dat er geen nieuwe low zou volgen. De top van 29 april label ik als Intermediate (B). Voor de verdere ontwikkeling van Primary {4} zijn er nu verschillende opties.

Doordat Intermediate (A) een abc correctie is, kan een zigzag (5-3-5, zie EWP* pag.42) worden uitgesloten. Een flat correctie (3-3-5) is mogelijk, maar daarvoor is de koers nog niet hoog genoeg gestegen. Voor een flat bereikt de b-wave bij voorkeur de range tussen 78.6% en 88.7% van wave-a, maar wat niet is kan nog komen. Als de bears morgen de handdoek in de ring gooien is het volgende koersdoel [3090.47]. Als er wel een flat in wording is moet zich nu een setup gaan vormen voor Intermediate (C), een daling die de koers minimaal onder [2137.09] moet brengen.
De derde mogelijkheid is een triangle (3-3-3-3-3, zie EWP pag.49). Intermediate (B) bevindt zich in de juiste range hiervoor, tussen de 61.8% en 76.4% van (A). In dit geval moet de koers nu niet te lang rond de huidige top blijven hangen. Zie de Alt3 chart voor een weergave van het triangle scenario.
De vierde optie voor Primary {4} is een combinatie (double of triple three, zie EWP pag.52), echter daarvoor is het nog te vroeg om een patroon vast te kunnen stellen.

SPX Daggrafiek


Op de uurgrafiek staat het patroon vanaf de low van 23 maart gelabeld. De snelle stijging naar de top van 31 maart label ik als Minor A, gevolgd door een ondiepe (38.2%) expanded flat correctie voor Minor B. Hierna volgt een impuls voor Minor C naar de top van 29 april op [2954.86]. Het koersdoel voor Minor C was [2944.56] waar C=A en daarmee is Intermediate (B) een zigzag (5-3-5).
Na deze top volgde een daling die te labelen is als een impuls, maar de koers bleef hierna hardnekkig het regressie trendkanaal (rode lijn) omhoog volgen, tot aan de high van gisteren (12 mei, [2945.82]) die slechts 9 punten onder de vorige top lag. Het Elliott Wave principe schrijft voor dat een wave-2 tot 100% van wave-1 mag corrigeren, maar het mag géén nieuwe high maken. In deze wave count corrigeert wave-2 dus 94% van wave-1. Daarmee blijft het patroon geldig, zij het zeldzaam.
Bij een close onder [2727.10] is een voorlopig koersdoel de 50% retrace op [2544.92].

SPX Uurgrafiek


Tot slot twee Alt scenarios:
Alt1 volgt het scenario dat Primary {4} compleet is op de low van 23 maart, gevolgd door een Minor degree Leading Diagonal. Deze heeft een lage waarschijnlijkheid omdat Minor 2 niet diep genoeg is, en Minor 3 slechts de 100% Fibonacci extensie lijkt te gaan halen (standaard koersdoel voor wave-3 in een Leading Diagonal is de 123.6% Fibonacci extensie).

SPX Alt1 grafiek


Alt3 laat het eerder beschreven triangle scenario zien. Een daling onder de low van 23 maart maakt dit scenario ongeldig.

SPX Alt3 grafiek

* Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior. Frost & Prechter, Elliott Wave International.