Analyse S&P500 15 oktober 2018

In de vorige update van de SPX schreef ik dat het koersdoel voor Minute {iv} was gehaald met een diepe retrace (61.8%) naar [2784.86], inclusief overlap met de [2791.47] top van Minute {i}. In plaats van de voor het scenario benodigde reversal daalde de koers op 12 september meteen door en brak onder het invalidatie niveau [2743.42] 78.6% retrace van Minute {iii}.
De primaire wavecount veranderd hiermee, en mogelijk is zelfs een belangrijke top gemaakt. Ik had deze top wel verwacht maar nog iets hoger pas tegen het einde van het jaar. De bevestiging voor deze top is er nog niet.
In de Alt2 grafiek blijft nog een mogelijkheid dat in 2019 de koers alsnog naar het hogere koersdoel (boven 3200) gaat.

SPX Weekgrafiek


Ik begin met de weekgrafiek met daarop de bijgewerkte primaire wavecount. In deze wavecount label ik de top van 21 September als Subminuette v van Minuette (v) van Minor 5 van Intermediate (5) van Primary {3}. Daarmee komt een einde aan de rally die begon op 1 juli 2010, en begint de index nu aan een wave-4 correctie die ik label als Primary {4}.
Primary wave {2} was een ondiepe, snelle correctie, en dan schrijft de Rule of Alternation voor dat de corresponderende wave-4 een langdurige correctie (correctie in tijd) dan wel een hele diepe correctie (correctie in prijs) kan worden.
Het is echter nog te vroeg om een verwachting uit te spreken over hoe deze correctie zich zal ontwikkelen.
In beginsel ga ik uit van de standaard koersdoelen voor een wave-4 correctie, namelijk de 23.6% retrace voor wave-a en de 38.2% retrace voor wave-c.
Voor Primary wave zijn is dat respectievelijk [2285.77] voor Intermediate (A) en [1955.79] voor intermediate (C).

SPX Daggrafiek ratios


Voor de volledigheid kijk ik nog even naar de target ranges voor respectievelijk Minor 5, Intermediate (5) en Primary {3}:

  • Minor 5 heeft een target range [2861.27]-[3039.62] 61.8% cq 100% maal de lengte van Minor 1. Minor 3 is een extended wave, dan is 61.8% voor wave-5 een voorkomend koersdoel. Deze is gehaald.
  • Intermediate (5) heeft een target range [2454.11]-[2962.03] 100% cq 161.8% maal de lengte van Intermediate (1). Aangezien Minor 3 van Intermediate (5) extended was en een nieuwe high nog moest volgen zou Intermediate (5) dus een lengte van 161.8% maal Intermediate (1) moeten halen.
  • Intermediate (3) van Primary {3} kwam tot de 123.6% Fibonacci extensie van Primary {1}-{2}, dus de verwachting voor {3} ligt tussen 161.8% [2686.04] en 178.6% [2972.89].
  • Primary {3} heeft als target range [2686.04]-[2972.89] 161.8% cq 178.6% maal de lengte van Primary {1}. De koers haalde 176.4% op [2933.65]. (nb: 176.4% = 200% – 23.6%, ook een Fibonacci extensie)

SPX Daggrafiek


Op de daggrafiek staat Minor 5 gelabeld als een Ending Diagonal. De verhoudingen binnen de diagonal zijn niet optimaal, want wave Minute {iii} is geen duidelijke zigzag, en de top van wave-a van Minute {v} breekt boven de {i}-{iii} trendlijn. Dit is de reden dat deze wavecount een lagere waarschijnlijkheid had. Er zijn echter twee redenen om aan te nemen dat dit toch de juiste wavecount is.

  • De top van Minute {v} maakt een throwover boven de 1-3 trendlijn
  • Het breedste deel van Minor 4 als triangle is de lengte van Minute {a} = 340.18 punten, opgeteld bij de [2594,62] low van Minute {e} geeft [2934.80] als koersdoel.
  • De high van 21 sept was [2940,91], een verschil van 6 punten.
  • de top werdt gevolgd door een snelle daling (zie Elliott Wave Principle, pag 38)

Als koersdoel voor Minor A hou ik aan; het begin van de diagonaal, dat is de Minor 4 low op [2594.62]. Ik verwacht dat deze over niet al te lange tijd behaald zal worden, waarna een rally volgt in Minor B.
Dit wordt dan naar waarschijnlijkheid de traditionele ‘Santa Claus rally’.

SPX Uurgrafiek


Op de uurgrafiek is te zien hoe de koers probeert terug te klimmen boven het 200 daags gemiddelde.
Zolang de koers zijwaarts consolideert onder [2822.98] 61.8% retrace van de daling vanaf 9 okt, gelabeld als Minute {iii} beschouw ik dat als een wave-4 of wave-b (in orange) in een impuls cq zigzag (in orange) voor Minor A met als koersdoel 2600.

Alt Count

SPX Alt2 grafiek


De koers heeft nog een mogelijkheid hoger te gaan in Primary wave {3}, dat is het Alt scenario wat ik eerder dit jaar (zie update 30 juli) al eens heb laten zien namelijk de Minuette (b) high.
Aangezien de laatste top onder de 123.6% projectie van Minute {a} is gebleven bestaat de mogelijkheid dan Minor 4 nog niet gereed was en bezig is met een flat correctie.
Het minpunt van deze wavecount is dat Minor 4 qua tijd wat groot is ten opzichte van Minor 2. Om in te schatten of dit scenario uitkomt wordt het belangrijk hoe de koers zich ontwikkeld na de te verwachten low rond 2600. Tevens, omdat deze daling een wave-c is moet de hele beweging naar die low duidelijk te labelen zijn als een 5-wave impuls. Voor de korte termijn betekent dit dat de koers komende dagen onder de weerstand [2822.98] moet blijven, anders vormt zich een zigzag.
Als de koers na een low rond [2592.67] opveert en een impuls vormt, kan Minor 4 een running flat worden. Als de koers doorzakt en steun vindt tussen [2497.71] (38.2% retrace Minor 3) en [2470.81] (Minute {c} = 138.2%*Minute {a}) kan Minor 4 een expanded flat worden. Als de SPX nog een poging wil doen boven de 3000 te stijgen is het belangrijk is dat deze steun niveaus houden.